Babes wodumo: “khange ndidinge isiNgesi ukuze ndityunjwelwe imbasa zomculo zaze Melika i-BET”

Ibhalwe ngu Yolisa Jolisa

babes

Umculi weGqom uBabes Wodumo kudliwan- ndlebe ebenalo nephepha-ndaba iTshisaLIVE uthetha ngendlela avuya ngayo ngokutyunjwa kwakhe kwiimbasa zomculo zazeMelika i-BET. UBabes Wodumo uke wafumana ukugxekwa kakhulu ngokungakwazi kwakhe ukuthetha isiNgesi kakuhle. Uthi xa ethetha, khange adinge isiNgesi ukuze atyunjwe kwezimbasa zomculo zaphesheya. UBabes yintombi yomZulu futhi uyazingca ngalonto. Ubabes ngumzekelo kubantu abathetha iilwimi zesiNtu ukuba akudingeki ukuba umntu azi isiNgesi ukuze aphumelele ebomini. Kufanale ibeyinkuthazo le kuthi bantu abaNtsudu ukuba siqhubeke sithetha iilwimi zethu futhi siszingce ngazo. Ukuze abantu bazithathele ingqalelo iiwimi zethu kufuneka thina bantu bazithethayo sizingce ngazo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s