Uqhanqalazo lwemivuzo E-Rhodes University

By Bathande Ngetyi5nnSiJQxbBq

strike.jpg

Abasebenzi beYunivesithi iRhodes baqhankqalazela ukwenyuselwa imivuzo izolo, njengokuba besithi imali abayirholayo kule Yunivesthi incinci kwaye ayizaneli izidingo kwakunye neemfuno zabo. Uqhankqalazo abasebenzi abalubambileyo lusokolisa abafundi ngohlobo lokuba ngelixesha kuqhankqalazwa ngalo abafundi abasaphekelwa ekhitshini, kwaye oluqhankqalazo aluchaphazelanga abafundi abo bahlala esikolweni kuphela kodwa nabo bahlala ngaphandle, ngoba abasebenzi abasayicoci nayo iYunivesithi. Ngoko ke sihlala kumdaka kunjalo, nakwizindlu zangasese akhonto kumdala.

Ngokokuva kwam oluqhakqalazo alukho semthethweni nto leyo ithetha ukuba abasebenzi kumele ukuba babuyele enkomeni. Omnye wabasebenzi endikhe ndanodliwano-ndlebe naye uthe, “Thina singabasebenzi  imibutho yethu kule Yunivesithi, ilukhuphile uxhwebu lwezikhalazo, into esiyilindeleyo ngoku kukuba inyuswe imivuzo yethu ngoyinge wama-7.5%.” Lemibutho yiNational Education Health & Allied Worker’s Union (NEHAWU) kwakunye neNational Tertiary Education Union (NTEU).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s